Kraków
Ptaszyckiego

Godziny otwarcia:

Pon. – Pt. 08.00 - 20.00

Godziny otwarcia sekretariatu:

Pon. – Pt. 09.00 - 17.00

ul. Ptaszyckiego 6, 31-979 Kraków
T: +48 692 960 436
E: [email protected]

Dyrektor:
Mariusz Hornowski 
[email protected]

Regulamin korzystania ze świadczeń KIP Ptaszyckiego

 

I Konsultacje diagnostyczne

 

1. Przyjęcie na psychoterapię poprzedzone jest spotkaniami konsultacyjnymi. Ich ilość określana jest w zależności od potrzeby z prowadzącym psychoterapeutą (ok. 2-4 sesji).

2. Terminy konsultacji diagnostycznych proponowane są Państwu telefonicznie.  W przypadku odrzucenia dostępnego terminu, jest on przekazywany kolejnej osobie oczekującej.

3. Nieobecność na konsultacjach prosimy zgłosić telefonicznie pod numerem tel. 692 960 436 w godzinach pracy rejestracji lub wiadomością SMS.

4. W przypadku nie pojawienia się na konsultacjach i nie odwołania spotkania zostają Państwo skreśleni z listy osób oczekujących.

5. Kontakt z psychoterapeutami odbywa się wyłącznie w czasie konsultacji. Tym samym wszelkie wątpliwości należy omawiać w tym czasie. Pracownik rejestracji przekazuje jedynie informacje dotyczące terminów.

6. KIP Ptaszyckiego realizuje program stażowy, przez co w psychoterapii grupowej oraz w rodzinnych sesjach diagnostycznych i psychoterapeutycznych mogą uczestniczyć stażyści.

 

II Kontrakt psychoterapeutyczny

 

1. Jeżeli nie zostaną ustalone inne zasady z psychoterapeutą, to poniższy regulamin obowiązuje.

2. Psychoterapia indywidualna odbywa się w stałym cotygodniowym terminie. Psychoterapia rodzin co 2 lub 3 tygodnie, przy czym termin kolejnego spotkania ustalany jest w trakcie sesji.

3. Sesje zaczynają się i kończą punktualnie.

4. W trakcie psychoterapii zobowiązujecie się Państwo do systematycznego i aktywnego uczestnictwa. Planowane nieobecności należy zgłaszać psychoterapeucie. W sytuacjach losowych prosimy o wcześniejsze odwołanie telefoniczne tel. 692 960 436 w godzinach pracy rejestracji lub wiadomością SMS.

5. W przypadku dzieci i młodzieży za regularność uczestnictwa w sesjach odpowiadają pacjenci i ich opiekunowie.

6. Nieplanowane i nieuzgodnione z psychoterapeutą opuszczenie dwóch kolejnych sesji traktowane jest jako rezygnacja z psychoterapii.

7. Psychoterapeuta ma prawo do rezygnacji/zakończenia z dalszej psychoterapii z ważnych powodów, np. naruszenia stałości kontraktu przez pacjenta, co jest wcześniej jest  omawiane z pacjentem.

8. Proces psychoterapii jest poddawany regularnej superwizji indywidualnej i grupowej (uczestnicy superwizji zobowiązani są do zachowania tajemnicy).